4 Mon , March 2024

สินค้าของเรา

เมล็ดผักหวานป่า

พร้อมส่ง 

มีบริการเก็บปลายทาง

ไหลสตรอเบอรี่

อยู่ในช่วงเปิดจอง

กำหนดส่งต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี

สตรอเบอรี่สด

สรอเบอรี่สด 

ตอนนี้หมดฤดูกาลเก็บแล้ว จะออกลูกในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ช่วงเดือน พฤศจิกายน –  มีนาคม 

สตรอเบอรี่สด