22 Mon , October 2018

strawberry 80

พันสตอเบอรี่ (1)

พระราชทาน 80
พันธุ์สตรอเบอรี่ ที่ดีที่สุด...ในไทย
จากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีที่สุด

พันธุ์พระราชทาน 80 รสชาติอร่อย หอม หวาน รูปทรงน่ารัก เป็นพันธุ์สตรอเบอรี่ ที่ปลูกง่ายตลาดต้องการ และได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ พันธุ์สตรอเบอรี่พระราชทาน80 คิดค้นและวิจัยมาอย่างยาวนานโดยเจ้าหน้าที่โครงการหลวง และผ่านการคัดพันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีลักษณะเด่นมาหลายรุ่นแล้วโดยเรา

  • พันธุ์สตรอเบอรี่พระราชทาน 80 แข็งแรง ดูแลง่าย พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ตรงไป ตรงมา
  • ปลูกในพื้นที่ที่อากาศเย็นเพียงเล็กน้อยก็ติดดอก
    ออกลผล
  • ปลูกสตรอเบอรี่ทานเอง ปลอดสารพิษ ปลูกด้วยไหลสตรอเบอรี่ดูแลง่าย โตเร็ว
  • ปลูกเพียง 45 -60 วัน ต้นสตรอเบอรี่เริ่มออกดอก 60-90 วัน ต้นสตรอเบอรี่เริ่มให้ผลผลิต
  • ชำไหลสตรอเบอรี่บนยอดดอยความสูงเฉลี่ย 1500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เปิดตาดอกเร็วกว่า ไหลสตรอเบอรี่จึงสมบูรณ์ และออกลูกดก
  • ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สตรอเบอรี่สดราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 500-800 บาทตามขนาด ลูกยิ่งใหญ่ยิ่งราคาแพง ราคาแปรผกผันตามปริมาณและความต้องการของตลาด
  • ด้วยประสบการณ์เพาะพันธุ์ไหลสตรอเบอรี่ อันยาวนาน 19 ปี เราได้คัดสรรพันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีลักษณะเด่น จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อไปยังท่านนักปลูก ไหลสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพ จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ไหลสตรอเบอรี่

ไหลสตรอเบอรี่ ที่ชำบนยอดดอยสูง 1500 เหนือระดับน้ำทะเล ดีอย่างไร?

ความคิดเห็นบางส่วน.. จากลูกค้า

ลูกค้าจากแพร่

คุณโย จากจังหวัดแพร่
ติดต่อเข้ามา แล้วถามว่า ชื้อพันธุ์สตรอเบอรี่มาจากไร่สตรอเบอรี่ที่ สุพรรณบุรี ขัยภูมิ สั่งมาหลายๆที่แล้ว แล้วทำไมไม่ออกลูก ?
เราได้ตอบคำถามคุณโยแบบตรงไป ตรงมา ดังนี้ครับ
1 ถ้าพันธุ์สตรอเบอรี่เพาะพันธุ์ในพื้นราบได้ดี ในพื้นที่ต่ำกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไม่ได้มาตรฐาน แล้วได้ผลดีออกลูกดก ป่านนี้นาข้าว ไร่มัน ไร่อ้อย ต้องหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะคนจะหันมาปลูกสตรอเบอรี่กันหมด ตามมาตรฐานแล้วต้องเพาะพันธุ์บนที่สูง 1000 เมตรเหนือระดับน้ำเทะเลเป็นต้นไป แต่พันธุ์สตรอเบอรี่ ที่เราส่งให้ลูกค้าเราเพาะพันธุ์บนความสูง 1 ,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
2 ถ้าหากการที่ผู้หญิงตั้งท้อง มีสาเหตุมาจากผู้ชาย สาเหตุของการเปิดตาดอก ตั้งท้อง อมดอก ของพันธุ์สตรอเบอรี่นั้น มีสาเหตุมาจากอกาศเย็น ยิ่งสูง ยิ่งหนาว พันธุ์สตรอเบอรี่ที่ตั้งท้อง อมดอกจากยอดดอยไปแล้ว เมื่อนำไปปลูกที่พื้นราบเพียง 45 วันก็จะติดดอก 60 วันก็จะออกลูก
3 การปลูกสตรอเบอรี่นั้นต้องปลูกในช่ววเวลาที่เหมาะสม แต่ละภูมิภาคการที่จะปลูกแล้วได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีนั้นจะมีช่วงเวลาในการปลูกที่ต่างกัน การปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ ถ้าไม่มีประสบการณ์ ประกอบกับได้รับข้อมูลที่ผิดๆ ขาข้างหนึ่งได้ก้าวไปสู่หลุมดำแห่งความล้มเหลวไปแล้ว...การมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงนั้น สามารถที่จะลองถูกได้เลย ไม่ต้องเสียงกับวิธีการที่ผิดๆ

เมื่อท่านนักปลูกมือใหม่ บรรลุ 3 ข้อข้างต้นแล้ว การลงทุนปลูกสตรอเบอรี่บนแปลงใหญ่ ก็จะไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวแล้ว...

ลูกค้าจากน่าน

คุณมะโหน่ง ลูกค้าประจำของเรา
จากดอยซางฟาร์มสเตย์ จังหวัดน่าน
จำเป็นต้องบอกข้อมูลเชิงลึกทุกอย่างให้ลูกค้าทราบ ปลูกแบบ เคมี หรือ อินทรีย์ มีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร ลูกค้าจะประเมินวิธีการปลูก พื้นที่ปลูก เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกได้ด้วยตัวเอง สตรอเบอรี่เป็นพืชเมืองหนาว ซึ่งไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทย ดังนั้นความต้านทานโรคพืช และโรคแมลง จะไม่เก่งเท่ากับพืชพื้นถิ่น ถ้าไม่บอกข้อมูลเชิงลึกลูกค้าได้รู้ แล้วปลูกผิดวิธี จะเกิดความเสียหายต่อแปลงปลูกอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องบอกข้อมูลในการปลูกให้ครบถ้วน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความล้มเหลวในการปลูก

"วิธีการที่ถูก ผลลัพธุ์ย่อมดี"

ลูกค้าจากเลย

ที่จังหวัดเลยซึ่งอยู่ที่ภาคอีสาน มีฤดูหนาวที่ยาวนาน หลังจากปลูกไม่เกิน 45 วันก็จะเริ่มติดดอก ไหลสตรอเบอรี่ ที่เปิดตาดอกโดยสมบูรณ์แล้วสามรถ กำหนดเวลา ดิดดอกออกลูกได้อย่างแม่นยำ ที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะอำเภอ ภูเรือ เราได้ส่งไหลสตรอเบอรี่ไปที่นั่นๆทุกๆปี ชาวสวนจะนำไปปลูกในถุง และในกระถางเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลในช่วงฤดูหนาว

ลูกค้าจากสงขลา

ลูกค้าถามว่าที่ส่งขลาปลูกได้ไหม? คำตอบคือปลูกได้ แต่ลูกจะไม่ดกและไม่ใหญ่เท่าพื้นที่ปลูกที่มีอากาศเย็น เนื่องจากภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวเหมือน ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ปลูกเป็นไม้ประดับพอได้เห็นลูกและได้ทาน เพียงแต่ลูกจะไม่ใหญ่เท่านั้นเอง สตรอเบอรี่ต้องใช้ความเย็นในการสะสมอาหาร ถ้าอากาศไม่เย็นพอก็จะสะสมอาหารได้น้อยนั่นเอง

ลูกค้าจากอุดร

อุดรธาณี และภาคอีสานทุกจังหวัดสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีเพราะมีช่วงอากาศหนาวที่ยาวนาน จะปลูกช่วงปลายฝน ต้นหนาว ตั้งแต่กล่างเดือนกันยายนเป็นต้นไป การที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้น ต้นจะต้องสมบูณณ์ มีการใส่ปุ๋ยทางดิน ทางใบที่ ในประมาณที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นฐาตุหลัก ฐาตุรอง การพรวนดิน และแต่งใบ หลังจากทีแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้ไป มีผลทำให้ลูกดกและใหญ่ตามมา

ลูกค้าจากจังลพบุรี

ลพบุรีอยู่ในภาคกลาง ซึ่งมีช่วงที่อากาศสั้นๆ ดังนั้นลูกจะไม่ดกเท่า ภาคที่มีช่วงอากาศหนาวที่ยาวนาน เหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นสถาณที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่สตรอเบอรี่ที่ ลพบุรี สระบุรีก็มีลูกค้าของเราหลายสวน

ลูกค้าจากสุราษฎร์ธานี

ลูกค้าจากภูเก็ต

พร้อมส่งแล้วในปีนี้ ! ส่งทุกๆวันทำการ

คุณภาพ คงเดิม

โปรโมรชั่นตอนนี้ ขายปลีกแถม10%

ขายปลีกจะคัดไหลให้ และมีการห่อให้อย่างดี ทุกไหล ไปถึงปลายทาง ไหลสตรอเบอรี่จะยังคงความสด ยอดไม่หัก รากไม่เน่า

ไม่ส่งไหลสตรอเบอรี่ไปแบบนี้ ในกล่องจะร้อนมาก ทำให้ยอดเน่า รากเน่า

จะส่งไหลสตรอเบอรี่ไปแบบนี้ปลอดภัย มีการรับประกันสินค้า เสียหาย


สั่งซื้อตอนนี้ !
ก่อนปรับราคา 20 ตุลาคม

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

อย่าเสียเวลา !
กับพันธุ์สตรอเบอรี่
ที่ไม่มีคุณภาพ

ประสบการณ์

พันธุ์สตรอเบอรี่พระราชทาน 80 ของเรา เพาะพันธุ์สตรอเบอรี่ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน มีประสบการณ์เพาะพันธุ์สตรอเบอรี่มานานหลายสิบปีแล้ว ส่งต่อถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เราจะคัดเลือกต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ที่แข็งแรงที่สุด มีลักษณะเด่นที่สุด คุณภาพดีที่สุดเท่านั้น เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไหลสตรอเบอรี่ ต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีลักษณะดีแข็งแรงย่อมให้กำเหนิด ไหลสตรอเบอรี่ ที่ลักษณะดีและให้ผลผลิตที่ดีที่สุด

ไหลสตรอเบอรี่

รากแก่ พร้อมปลูก

15078554_1858464691109239_6143800466682521892_n-1-portrait

ต้นกล้าสตรอเบอรี่

อายุ 45 วัน

ต้นสตรอเบอรี่

ต้นสตรอเบอรี่ออกลูกแล้ว

อายุ 90 วัน

ขนส่งถึงที่

ขนส่งถึงที่และสามารถเลือกช่องทางขนส่งทางอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น EMS หรือ บริษัทขนส่งอื่นๆขนส่งด้วยประสบการณ์อันยาว และความเชี่ยวชาญให้การส่งสินค้า

ปรึกษาฟรี

หากต้องการพันธุ์สตรอเบอรี่ เรายินดีให้คำปรึกษา และช่วยแนะแนวทางหรือ ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ดีขึ้นในการปลูกสตรอเบอรี่

บริการหลังการขาย

เรายินดีและดูแลลูกค้าที่เลือกสินค้าและบริการเราทางเรายินดีและคอยช่วยเหลือหลังการขาย
และดูแลท่านเสมอ

สวนสตรอเบอรี่

รากของไหลสตรอเบอรี่ ที่สมบูรณ์

ไหลสตรอเบอรี่

เดินทางไปส่งไหลสตรอเบอรี่ที่พิษณุโลก

ส่งไหลสตรอเบอรี่ที่จังหวัดเเพชรบูรณ์​

ส่งไหลสตรอเบอรี่ที่นครพนม

ส่งไหลสตรอเบอรี่ ที่จังหวัดระยอง

ส่งไหลสตรอเบอรี่ที่จังหวัดน่าน

ส่งต้นสตรอเบอรี่ไปจังหวัดลำปาง

มากกว่า 7 แสนต้น ที่ส่งให้ลูกค้า

ในปีที่ผ่านมา แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหน? มีอุปสรรคมากน้อยเพียงได..เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของเราคือ

บรรทุกความฝันไปส่งมอบพันธุ์ ที่มีคุณภาพให้ลูกค้าทั่วประเทศ

มีบริการสอนปลูก และ ให้คำแนะนำเบื้องต้น อยากมีสวนสตรอเบอรี่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? 

มีคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับทุกๆท่าน

ติดต่อเรา

โทรสอบถามตอนนี้