16 Sun , December 2018

กาปลูกสตรอเบอรี่ในถุงเพาะชำ

การชำกิ่งตอนผักหวานป่า

การปลูกผักหวานป่าด้วยต้นกล้า

เทคนิคการแต่งกิ่งตอนผักหวานป่า